1-daagse dagbehandeling Affectfobietherapie

 

Aanbod AFT-Intensief
AFT-Intensief is een intensieve groepsbehandeling van een dag voor cliënten met cluster-C persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie is passend bij langer bestaande klachten en problemen op meerdere levensgebieden, die voortkomen uit angst voor het ervaren van eigen gevoelens en behoeftes (affectfobie) waarbij cliënten een patroon hebben ontwikkeld om deze te vermijden en te onderdrukken. Het aanbod is bij uitstek geschikt voor cliënten bij wie meerdere eerdere therapieën onvoldoende effect hadden. Tevens kan aan dit aanbod gedacht worden voor cliënten bij wie de inschatting is dat er meer geprofiteerd kan worden van een intensieve doch relatief kortdurende groepsbehandeling voor cluster C problematiek dan van een (langerdurende) minder intensieve ambulante behandeling. Het behandelprogramma bestaat uit een combinatie van groepspsychotherapie, PMT, systeemtherapie en sociotherapie. Er zijn inmiddels 3 groepen op NPI locatie West (Overschiestraat 55). Binnen deze groepen is er ruimte voor nieuwe instroom voor cliënten.

Externe verwijzing
Via de Centrale Aanmeldingen Arkin (CAA) met vermelding van de inschatting dat de AFT Intensief een passend behandelaanbod is (T: 020-590 55 55, E: aanmelden@arkin.nl)

Interne verwijzing
Via de lijn van interne verwijzingen en samenwerking. Mochten er twijfels zijn over de aanmelding of behoefte aan overleg vooraf dan kunt u contact opnemen met het Consultatie en Aanmeld Team (CAT). Het CAT is dagelijks een dagdeel telefonisch te bereiken is (020-5904700). Meer informatie over de bereikbaarheid en tijden voor overleg is te vinden op

Interne verwijzingen – NPI (npispecialist.nl)

Procedure
Na een intake en indicatie voor de AFT Intensief volgt een indicatiegesprek, waarin samen wordt overwogen of de werkwijze in de intensieve behandeling aansluit op de veranderwens en mogelijkheden van de cliënt. Ter voorbereiding op de intensieve behandeling nemen cliënten gedurende zes weken deel aan onze introductiegroep.

Aanvullende informatie
Meer informatie over de AFT Dagbehandeling en wetenschappelijke evidentie is terug te vinden in de bijgevoegde FACT-sheet en op de NPI-website inclusief animatiefilm

Intensieve Affect Fobie Therapie – NPI (npispecialist.nl)