5 juni: symposium Persoonlijkheidstoornissen anno 2015

NPI organiseert op 5 juni i.s.m. Benecke een landelijk symposium over persoonlijkheidsstoornissen.  

Wanneer en waar:

Vrijdag 5 juni 2015, van 9.30 tot 16.45 uur
Rosarium, Amstelpark 1, 1083 HZ te Amsterdam

Thema
Een juiste behandelcontext is van grote invloed op het resultaat van de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. In het symposium staat daarom de vraag centraal wat gedaan kan worden om de therapeutische context te optimaliseren. Dit zal worden belicht vanuit verschillende perspectieven. Het symposium wordt voorgezeten door Rien Van. Sprekers zijn prof. dr. Patrick Luyten (Leuven), dr Saskia de Maat (NPI), Ariette van Reekum (GGZ Breburg), Willem de Groot (NPI). Daarnaast zijn er workshops, gegeven door diverse behandelaren van NPI en andere instellingen.

Voor wie?
Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, SPV’ers en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom. Het NPI wil met dit symposium een jaarlijkse cyclus in gang zetten.

Programma
Vier sprekers zullen diverse thema’s aansnijden zoals stand van de wetenschap, epistemisch vertrouwen, de manageriële context en groepstherapie als preferente contextoptie. In het middagprogramma zijn er interactieve (keuze)workshops waarin verbetermogelijkheden voor de behandelcontext worden aangereikt. Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld workshops mentaliseren, samenwerken bij crisis en invloed van (re)organisaties op de behandeling.