Basiscursus KPSP

In oktober start er weer een nieuwe basiscursus KPSP. Deze cursus is geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten.

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) is een kortdurende, hoofdzakelijk steungevende, gestructureerde vorm van psychotherapie en is een effectieve behandelmethode voor ambulante psychiatrische patiënten met een depressie.

Theorie en praktijk
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten die om de twee weken plaatsvinden. Naast theorie ligt in de cursus nadruk op zelf oefenen door casusbesprekingen aan de hand van video- en audiotapes en het doen van rollenspellen. Wie de basiscursus heeft gevolgd, kan KPSP onder supervisie toepassen.

Wanneer
Woensdag 6 oktober van 13.00 tot 19.00 uur
Woensdag 20 april van 13.00 tot 17.30 uur
Woensdag 3 november van 13.00 tot 19.00 uur

Locatie
De cursus zal deels op de Klaprozenweg plaatsvinden (6 okt en 3 nov) en deels via beeldbellen (20 okt) onder voorbehoud dat, wanneer de omstandigheden i.v.m. corona het niet toe laten om op locatie bij elkaar te komen, alle sessies via beeldbellen zullen plaatsvinden. De exacte informatie hierover volgt later nog.

Informatie
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten en andere praktische zaken kan worden opgevraagd via:
managementondersteuning@npsai.nl
Opgeven tot uiterlijk 13 september