Mentaliseren Bevorderende Therapie kinderen en adolescenten

Jongeren hebben vaak nog grote moeite de gevoelens, gedachten en gedragingen van anderen en zichzelf te begrijpen. Dit ontbrekende vermogen tot mentaliseren kan leiden tot overspoelende ervaringen, emotionele en gedragsproblemen en verstoorde relaties met anderen en zichzelf. Mentaliseren Bevorderende Therapie kinderen en adolescenten verbetert het mentaliserend vermogen en is met name geschikt voor jongeren met heftige, zich ontwikkelende borderline persoonlijkheidsproblematiek. Het is een intensief programma waar de ouders zo nodig bij de behandeling betrokken worden.

Doel

Het doel van Mentaliseren Bevorderende Therapie kinderen en adolescenten is dat het kind of de jongere gaat ontdekken hoe hij over zichzelf en anderen denkt, wat hij daarbij voelt en hoe dat zijn reacties op anderen bepaalt.

Werkwijze

NPI biedt de volgende MBT-behandelingen:

12 – 15 jaar (individueel MBT-K)
15 – 18 jaar (groep & individueel MBT-J)
18 – 23 jaar (groep & individueel MBT-A)
Duur: 6 tot maximaal 18 maanden.

De werkwijze van MBT voor kinderen en MBT voor jongeren verschilt:

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Kinderen (MBT-K) is een intensieve vorm van therapie, soms meerdere keren per week. De therapeut werkt met specifieke interventies aan het opheffen van de barrières die het kind of de jongere beletten om psychisch door te groeien. Die barrières kunnen ontstaan als een kind of jongere onvoldoende capaciteit heeft om over zichzelf en anderen na te denken en te voelen (‘mentaliseren’). Soms brengt deze vorm van behandeling het mentaliseren voldoende op gang, zodat het kind zich op eigen kracht verder kan ontwikkelen. In andere situaties is een psychodynamische psychotherapie mogelijk beter passend.

Mentaliseren bevorderende therapie voor adolescenten (MBT-A) is een intensieve vorm van therapie, soms meerdere keren per week. Via specifieke interventies werk je samen met de therapeut om meer stil te staan bij gevoelens en om die te verwoorden, zodat je in staat bent om je eigen gevoelens te begrijpen en te reguleren, en beter leert af te stemmen op de gevoelens  van een ander. Soms brengt deze vorm van behandeling het mentaliseren voldoende op gang, zodat je je op eigen kracht verder kunt ontwikkelen.

Beide behandelingen worden vaak met ouderbegeleiding gecombineerd.

Bewezen effectief

De effectiviteit van Mentaliseren Bevorderende Therapie kinderen en adolescenten is bewezen door de volgende wetenschappelijke onderzoeken:

  • Jorgensen C.R., Freund C., Boye R., Jordet H., Andersen D., Kjolbye M. Outcome of mentalization-based and supportive psychotherapy in patients with borderline personality disorder: a randomized trial. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2013;127(4):305-317. Link naar het artikel. 
  • Bateman A, Fonagy P. Randomized controlled trial of outpatient mentalization-based treatment versus structured clinical management for borderline personality disorder. Am J Psychiatry. 2009 Dec; 166(12):1355-1364. Link naar het artikel.
  • Bateman A, Fonagy P. 8-year follow-up of patients treated for borderline personality disorder: mentalization-based treatment versus treatment as usual. Am J Psychiatry. 2008 May;165(5):631-638. Link naar het artikel.