Systeemtherapie (jeugd)

Systeemtherapie (jeugd) is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen.

Doel systeemtherapie

De klachten en problemen van kinderen en jongeren, hebben impact op hun relaties en vriendschappen, ofwel op hun systeem. Voor kinderen en adolescenten zijn de andere gezinsleden meestal de belangrijkste personen in hun dagelijks leven. Relaties tussen ouders/verzorgers en kinderen zijn vaak nog erg verweven met elkaar en hebben dus over en weer invloed op elkaar. Het doel van systeemtherapie is om als kind of jongere samen met de andere gezinsleden oplossingen te vinden voor gezinsfactoren die een beter functioneren in de weg staan.

Werkwijze

In de eerste twee sessies inventariseren we de problemen tussen jou en de leden van het gezin, en beoordelen we de mogelijkheden tot verandering.  Daarna is de behandeling gericht op het veranderen van de interactiepatronen. Dat doen we door middel van psycho-educatie en steunende/directieve interventies. In de laatste fase staat afronding centraal en het bestendigen van het behaalde resultaat.