Intensieve psychotherapie

De intensieve psychotherapiemodules zijn voor mensen met ernstige problemen die in de persoonlijkheid verankerd zijn, die geen baat hebben gehad bij eerdere behandelingen. De problemen uiten zich in relaties, functioneren op het werk en instabiele wisselingen van het beeld dat iemand heeft van zichzelf en van anderen. Daardoor kunnen langdurige stemmings- en angstklachten ontstaan.

Doel

Het doel is verbetering van het interpersoonlijk- en maatschappelijk functioneren. Dit kan bereikt worden door de wijze waarop je over jezelf denkt en voelt beter te begrijpen, te nuanceren en te verbeteren.

Behandelingen

Wij bieden de volgende vormen van intensieve psychotherapie:
Mentalisation Bevorderende Therapie (MBT)
Intensieve affect Fobie Therapie (AFT)