Affect Fobie Therapie

Affect Fobie Therapie (AFT) is geschikt voor mensen die bang zijn voor gevoelens en emoties. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor het voelen van verdriet en daardoor als je verdrietig bent juist boos reageren. Wij noemen dit afweer. In AFT leer je afweergedrag herkennen, loslaten en veranderen, zodat je vrijer kunt leven en keuzes kunt maken die bij je passen.

Doel

Het doel van AFT is in eerste instantie om je bewuster te worden van hoe je zelf bent, in een relatie met een ander, dat je anders kan denken en voelen dan de ander en dat dit oké is. Vervolgens leer je gevoelens te beleven en te uiten in dagelijks leven.

Duur en frequentie

De therapie bestaat uit 25 of 40 wekelijkse sessies. De behandeling duurt 6 tot 12 maanden. Er is ook AFT blended variant. Deze bestaat uit 40 sessies, waarvan de helft online sessies betreft. De online-sessies worden alternerend met de zogeheten face to face sessie aangeboden. Je hebt in deze variant 1 keer per 2 weken een individuele therapiesessie met jouw therapeut van 45 minuten.

Werkwijze

In het begin van de behandeling formuleren we een focus die aansluit bij de bewuste beleving van je klachten en problemen. Dat kan bijvoorbeeld een steeds terugkerend conflict zijn in contact met anderen of dat je anderen moeilijk vertrouwt en het contact niet aangaat of dat je problemen bij verlies en rouwverwerking ervaart. Deze behandeling is ook blended te volgen, waarbij face-to-face contact met online interventies gecombineerd worden. De behandeling bestaat hierbij uit 21 online sessies en 22 face-to-face sessies.

Bewezen effectief

Uit onderzoek blijkt dat Affect Fobie Therapie vooral goed helpt bij mensen die emotionele confrontaties uit de weg gaan. Het helpt hen om zichzelf beter te begrijpen en minder vermijdend te zijn. Dit komt aan bod in de volgende wetenschappelijke bronnen:

  • Svartberg M., Stiles T.C., Seltzer M.H. (2004) Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders. American Journal of Psychiatry, May;161(5):810-7. Link naar het artikel.
  • Winston, A, Laikin M, Pollack J, Samstag L, McCullough L, Muran C. Short-Term Psychotherapy of Personality Disorders: 2 year follow-up. American Journal of Psychiatry, 1994, 151(2):190-194. Link naar het artikel.

Informatieve links

Meer informatie over Affect Fobie therapie is ook te vinden op de volgende websites:
http://www.affectphobiatherapy.com (Amerikaanse website)
The Society for Psychotherapy Research (SPR) www.psychotherapyresearch.org