Afspraak maken

Als je een behandeling wil bij het NPI bespreek dat dan eerst met je huisarts of huidige behandelaar. Zij kunnen je verwijzen naar het NPI. Het is niet mogelijk rechtstreeks een intakeafspraak te plannen. Graag lichten wij hier de verwijsprocedure naar het NPI toe. Heb je vragen hierover, dan kun je contact opnemen met de Centrale Aanmelding via 020 590 5555.

Aanmelden via je huisarts

Je kunt je via je huisarts en/of je huidige behandelaar met een verwijsbrief.

Informatie over intake

Zodra we de verwijsbrief van je huisarts of huidige behandelaar ontvangen hebben zal Centrale Aanmelding Arkin, op basis van de informatie in de verwijsbrief en van eventuele eerdere behandelingen, beoordelen of een behandeling bij het NPI passend is.. Het kan zijn dat wij daarvoor nog wat aanvullende vragen hebben. Een van de behandelaren van CAA neemt dan contact op met jou en/of je huisarts/verwijzer Blijkt uit de screening dat behandeling bij het NPI niet passend is voor je problematiek, dan informeren wij jou en je verwijzer hierover. Als het wel passend is zal je gebeld worden voor het maken van een afspraak. Afhankelijk van de wachttijden kan dit langer duren. Een intakegesprek wordt per brief bevestigd aan jou en je verwijzer, je krijgt dan ook een email toegestuurd met inloggegevens voor je eigen digitale account waarin je meer informatie kunt vinden ter voorbereiding op je intakegesprek. Een intakegesprek wordt per brief bevestigd, daarin vragen wij je ook om de volgende papieren mee te nemen (of ter plaatste te laten kopiëren):

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs);
  • Burger Service Nummer (sofinummer);
  • kopie van je zorgverzekeringspasje.

Lees hier meer over onze intakeprocedure.

Kosten

Voor mensen die in Nederland verzekerd zijn, wordt de behandeling van het NPI vergoed via de Zorgverzekeringswet. In sommige gevallen kan je verzekeraar melden dat er geen contract is met het NPI. Het NPI is echter onderdeel van Arkin en er is een contract met Arkin. De zorg van het NPI wordt via dit contract vergoed. Lees hier meer over de kosten.