Indicatieonderzoek kinderen en jeugd

Soms is een intakegesprek onvoldoende om een advies te formuleren over een geschikte behandeling en krijg je het advies voor een indicatieonderzoek. Het doel van zo’n onderzoek is om zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de aard van de klachten.

Indicatieonderzoek en indicatiebespreking

Het indicatieonderzoek bestaat uit twee of drie onderzoeksgesprekken met de ouders en twee of drie spelcontacten en/of gesprekken van 45 minuten met het kind. De gesprekken worden gevoerd met de therapeut die het intakegesprek heeft gevoerd met de ouders. Het kind krijgt vaak een psychologisch onderzoek: een korte intelligentietest en andere tests om inzicht te krijgen in de emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheid. Hierna bespreekt een team van therapeuten de verkregen gegevens en formuleren hun advies aan jou. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Wij adviseren een behandeling bij het NPI. Meer informatie over de behandelingen.
2. Het indicatieonderzoek wijst uit dat een behandeling in het belang van je kind is, maar een andere zorgaanbieder is hiervoor beter toegerust. Wij adviseren je hierover.
3. Naar onze mening is behandeling vooralsnog niet nodig.

Adviesgesprek

Als het kind jonger is dan 12 jaar wordt het advies eerst met de ouders besproken, omdat zij een besluit nemen over het vervolg. De therapeut vertelt vervolgens het kind over de behandeling op een manier die past bij zijn of haar begripsvermogen. Vanaf 12 jaar beslist het kind over het vervolg van de behandeling. Ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar hebben het recht om mee te beslissen over het vervolg van de behandeling. In dat geval vinden adviesgesprekken met zowel ouders als kind plaats. Als ouders en kind akkoord gaan met het advies, zoeken we een behandelplaats bij het NPI in Amsterdam.

Duur

Het is mogelijk dat wij je moeten vragen om tussen het adviesgesprek en de start van de behandeling te wachten. Mocht het in de tussenliggende periode nodig zijn om een therapeut te spreken, dan is de therapeut uit de indicatiefase je contactpersoon.