Corona-update 19 maart: contact op afstand

Als u gewend was voor uw behandeling naar één van onze locaties te komen, gaat er voor u iets veranderen vanwege het coronavirus. Al onze locaties in Amsterdam en de locatie in Amersfoort zijn op dit moment gesloten. Net als bij de andere onderdelen van Arkin wordt uw behandeling bij het NPI nu online (beeldbellen) of per telefoon uitgevoerd. Mocht zich een situatie voordoen dat een face-to-face beoordeling toch noodzakelijk is dan zullen per individu de risico’s worden afgewogen en bekeken worden of en hoe dat tot stand kan komen.

Het kabinet heeft maatregelen bekend gemaakt. Daar houden wij ons aan. We doen er hiermee alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uw gezondheid staat voorop.  Het is niet langer verantwoord om de zorg te blijven geven zoals u die van ons gewend was, in face-to-face-gesprekken. We mogen geen gezondheidsrisico’s nemen.

Op afstand i.p.v. face-to-face
Al onze behandelaren spannen zich op dit moment heel hard in om u online of telefonisch te spreken. T/m in ieder geval 6 april zal uw behandelaar op afstand contact met u hebben. Zo continueren wij de zorg. Zo snel mogelijk willen wij de gebruikelijke afspraken met u vervolgen.
Ook in geval dat u een afspraak heeft met een andere behandelaar, bijvoorbeeld met een arts over uw medicatie, dan gebeurt dat op afstand. De eerste ervaringen zijn dat het uiteraard erg wennen is om op deze wijze behandeld te worden, maar zeker niet onmogelijk. We bespreken de ervaringen ook met onze cliëntenraad.

Groepen worden afgezegd
Groepsbehandelingen zijn helaas afgezegd, in ieder geval t/m 6 april. Groepen mensen bij elkaar vormen momenteel een risico. Uw behandelaar overlegt met u of u op een andere manier behandeling/begeleiding kunt krijgen, zoals telefonisch. Of misschien wordt het contact met uw behandelaar uitgesteld.

Intake-afspraken voor nieuwe cliënten
Helaas gaan alle reguliere intake afspraken die wij met nieuwe cliënten hebben voorlopig niet door.
Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 6 april. Voor spoedintakes worden via de verwijzer (huisarts) zo nodig nadere afspraken gemaakt. Ook deze zullen dan online plaats vinden. Het veranderen of afzeggen van de zorg die u van ons krijgt is een moeilijke beslissing voor ons. We kunnen ons voorstellen dat de veranderingen voor u ook vervelend kunnen zijn. Als u vragen heeft, of ongerust bent, kunt u altijd contact opnemen met uw behandelaar.

Met vriendelijke groet, directie NPI