Wordt mijn behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Voor mensen die in Nederland verzekerd zijn, wordt de behandeling bij het NPI vergoed via de Zorgverzekeringswet.
Het NPI is een specialistische GGZ-instelling. Dat wil zeggen dat de behandelingen onderdeel zijn van de basisverzekering. Deze wordt door de verzekeraars geheel vergoed. Wij adviseren mensen die in behandeling willen om vooraf hun verzekeringsvoorwaarden na te gaan of bij hun verzekeraar te informeren of deze bepaalde voorwaarden stelt, zoals een toestemmingsverklaring of een machtiging. Lees meer over de kosten.