Wordt mijn naaste/familie ook bij mijn behandeling betrokken?

In bepaalde gevallen wordt de effectiviteit van de behandeling versterkt als naasten deelnemen aan een of meer onderdelen van de behandeling. Het NPI heeft diverse behandelingen waarin de naaste actief betrokken kan worden. Het gaat om Mentalization Based Treatment (MBT), het Deeltijd Programma en Systeemtherapie. Lees meer over activiteiten voor en met naasten.