Behandelingen waarin de naaste betrokken wordt

In bepaalde gevallen wordt de effectiviteit van de behandeling versterkt als naasten deelnemen aan een of meer onderdelen van de behandeling. Het NPI heeft diverse behandelingen waarin de naaste actief betrokken kan worden.

Mentaliseren Bevorderende Therapie

Bij alle intensieve vormen van Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) behandeling is er in het voortraject een gesprek met een naaste.

Affect Fobie deeltijd programma

Ieder mens leeft in de directe omgeving van andere mensen, zoals partner, familie, vrienden, leerkrachten en hulpverleners. Deze omgeving noemen we het systeem van de patiënt. Binnen het Affect Fobie deeltijdprogramma is veel aandacht voor het systeem van de patiënten. In de startfase nodigt een systeemtherapeut de partner of het gezin uit voor een kennismakingsgesprek. Het is namelijk van belang dat patiënten gesteund worden door hun systeem in de behandeling. In de intensieve fase wordt bij elke patiënt gekeken wie uitgenodigd kan worden voor systeemgesprekken.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties en de manier waarop mensen elkaar onderling beïnvloeden.. De klachten en problemen van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek, hebben impact op hun relaties en vriendschappen, ofwel op hun systeem. Het doel van systeemtherapie is het versterken van onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. Het NPI biedt de mogelijkheid van systeemtherapie naast de reguliere behandeling. Binnen intensievere behandelingen heeft systeemtherapie een duidelijke plaats, maar individuele trajecten worden soms ook aangevuld met systeem gesprekken.

Behandelingen voor kinderen en jeugd

Bij kinderen en jongeren worden vanzelfsprekend de ouders zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Ook bij adolescenten en jongvolwassenen kan het na overleg vaak helpend zijn om contact met de ouders te hebben of te onderhouden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze behandelingen? Je kunt vragen stellen aan een behandelaar tijdens het telefonisch spreekuur, iedere werkdag tussen 13.00 en 14.00 uur via telefoonnummer 020 590 4700 (Amsterdam).