FORCE onderzoek

Binnen het NPI wordt de FORCE-studie uitgevoerd. In dit onderzoek bestuderen we verschillende vormen van groepstherapie (G-FORCE) en individuele therapie (I-FORCE) voor patiënten met cluster C persoonlijkheidsstoornissen.

Waarom dit onderzoek?

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen zijn veelvoorkomend in de klinische praktijk. Hieronder vallen de volgende diagnoses: vermijdende, afhankelijke en dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. In de klinische praktijk worden voor deze problematiek verschillende vormen van individuele en groepstherapie aangeboden. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze therapievormen voor deze problematiek en waarom deze behandelingen effectief zijn. Om dit te onderzoeken vergelijken we drie vormen van groepstherapie en drie vormen van individuele therapie. Hiermee willen we bijdragen aan de verbetering van behandeling voor patiënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek.