Deel jouw ervaring

 
Coronavirus update
Klik hier voor het laatste nieuws over je behandeling

Afspraak maken

Aanmelden

Bekijk de video’s met persoonlijke verhalen

Bekijk video'sNieuws coronavirus

Over het NPI

Het NPI is een hooggespecialiseerd centrum voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen. Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie. Dat betekent dat in de behandelingen veel nadruk ligt op de achtergrond van de klachten en problemen die iemand ervaart. Hierdoor kunnen nieuwe manieren gevonden worden om ermee om te gaan. Doel is om het functioneren daadwerkelijk en blijvend te verbeteren.

Het is ons vak om de behandelingen in samenspraak met de cliënt en verwijzer steeds verder te verbeteren. We meten de resultaten en tevredenheid van cliënten en verrichten wetenschappelijk onderzoek. Het NPI leidt psychiaters en psychologen op en geeft adviezen aan eerste en tweedelijns behandelaren over diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Het NPI is onderdeel van Arkin.

Voor wie?

Het NPI behandelt mensen die problemen ervaren die samenhangen met de wijze waarop hun persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Ze hebben last van aanhoudende gevoelens van onvrede over zichzelf, ervaren telkens dezelfde problemen in relaties met anderen of het lukt hen slecht opleidingen af te maken of werk vast te houden. Vaak uit zich dit in psychische klachten als depressie, angst, of veelvuldig opspelende traumatische herinneringen. Deze klachten blijven terugkomen ondanks eerdere vormen van behandeling en/of medicatiegebruik.

Wij hebben tevens een relatief kleine gespecialiseerde afdeling voor jongeren tot 18 jaar. Deze richt zich vooral op de problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Ouders zijn altijd bij deze behandelingen betrokken.

Doel van de behandeling

De behandelingen bij het NPI beogen langdurig aanhoudende verbeteringen. Bijvoorbeeld in de wijze waarop iemand zichzelf ziet en waardeert of in de manier waarop hij/zij met anderen omgaat. Deze verbetering wordt bereikt door psychotherapie, soms in combinatie met medicatie. De psychotherapie kan individueel of in een groepsvorm plaatsvinden. Bij ernstige problematiek is een mogelijkheid van dagbehandeling (1-3 dagen/week). De meeste behandelingen duren tussen 6 maanden en 2 jaar. In de gesprekken gaat de therapeut samen met de cliënt op zoek naar bewuste en meer onbewuste achtergronden van problemen. Ook kunnen suggesties gegeven worden hoe op een betere wijze met symptomen en klachten om gegaan en worden soms situaties geoefend. Zo helpen wij cliënten om de regie over zijn leven terug te krijgen, stilstand op te heffen en de persoonlijke groei te bevorderen.

Visie en geschiedenis

Het NPI is opgericht in 1946. De behandelingen waren oorspronkelijk alleen gebaseerd op de ideeën van Sigmund Freud, de grondlegger van de psychotherapie en psychoanalyse. Hij was één van de eersten die er van uit ging dat problemen begrepen en verholpen kunnen worden door te spreken over de ontwikkelgeschiedenis van iemands persoonlijkheid.

Inmiddels is het aantal soorten specialistische en hoogspecialistische behandelingen bij het NPI enorm uitgebreid. Daardoor kunnen we veel beter bepalen welke benadering voor wie het meest geschikt is. Door het beschikbaar komen van wetenschappelijke gegevens is veel meer bekend over de effectiviteit. Het NPI biedt alleen behandelingen waarvan het effect wetenschappelijk bewezen is. Ook een relatief korte behandeling kan effectief zijn. Daarom kan het NPI met recht de slogan ‘kort als het kan, lang als het moet’ hanteren.

Het belangrijkste uitgangspunt is om in samenspraak met de cliënt te kijken welke behandeling het meest geschikt is en de meeste kans van slagen heeft. We gaan er vanuit dat behandelingen enkel effectief is als de cliënt vertrouwen heeft in de therapeut en gelooft in de aanpak. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dit is niet altijd het geval voor mensen met lang bestaande persoonlijkheidsproblemen die al eerder behandeld zijn of veel teleurstellingen in relaties hebben opgelopen. We proberen vertrouwen op te bouwen door open te zijn over wat kan, begripvol te zijn voor al je ervaringen en gevoelens en waar mogelijk keuzes te bieden in de aanpak. Lees meer over wat nodig is voor een succesvolle behandeling.

Patiënt en cliënt

Mensen die bij ons in behandeling zijn lijden sterk onder hun symptomen. Zij hebben een aandoening die te maken heeft met hun persoonlijkheid en ontwikkeling. Dat is hen overkomen. Het zijn psychische problemen waar een goede behandeling voor nodig is die ook wordt vergoed door de zorgverzekering. Daarom gebruiken we meestal het woord patiënt, wat letterlijk betekent ‘iemand die lijdt’.

Soms voelen mensen zich echter gestigmatiseerd door het woord patient en spreken liever van cliënt. Uiteraard respecteren we dat. Iedereen die bij ons komt, is namelijk behalve patiënt ook een persoon die wij graag als een klant tegemoet treden.

Op deze website gebruiken we het woord patiënt als we het in directe zin hebben over mensen die lijden aan symptomen van persoonlijkheidsstoornissen. We spreken over cliënt als het gaat om de persoon die ook klant is en er voor kiest om bij ons behandeld te willen worden. Daarom spreken we bijvoorbeeld ook van de Cliëntenraad. Dat is een medezeggenschapsraad van (ex-)cliënten die de directie adviseert over het beleid.

NPI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan wettelijke publicatie van de volgende gegevens op deze website:
– Het RSIN/fiscaalnummer is 8204.94.306.
– De overige gegevens staan opgenomen in het jaardocument en de jaarrekening.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 NPI - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin