Kwaliteit

HKZ-keurmerk

Het NPI is HKZ-gecertificeerd. Dit is een kwaliteitsgarantie die geldt voor het behandelen van patiënten met complexe psychische problematiek, het verzorgen van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen, en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Het NPI meet de resultaten van de behandelingen met behulp van de zogenaamde ROM (Routine Outcome Monitoring). Dat betekent dat de cliënten worden gevraagd om voor, tijdens en na de behandeling een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten worden gebruikt om het effect van de behandeling met je te bespreken en de effectiviteit van behandelingen inzichtelijk te maken.

Veilig opgroeien

Een kind heeft een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving wordt geen geweld gebruikt en wordt goed voor een kind gezorgd. Wij kijken standaard naar de veiligheid van kinderen. Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid vanje kind bespreken wij dit met je en zoeken we samen naar een oplossing. Werken aan de veiligheid thuis kan een onderdeel zijn van het behandelplan. Wij zijn gebonden aan het stedelijk Protocol Kindermishandeling en de landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Huiselijk geweld, en we zullen conform de wet- en regelgeving (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling melden bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Je kunt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling hier downloaden.

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Als je zorg krijgt van een zorginstelling, maak je met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die je hebt gemaakt over de behandeling of begeleiding bij het NPI. In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar het NPI zich aan moet houden en waar jij je aan moet houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Lees de publieksversie van de leveringsvoorwaarden NPI.

Downloads

Kleine lettertjes uitgelegd

De algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door Ggz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform Ggz), NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van Ggz Nederland houden zich aan deze voorwaarden.