Rechten, plichten & privacy

Het NPI waarborgt de bescherming van de privacy van cliënten. Cliënten van het NPI hebben recht op privacy, inzage- en correctierecht.

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Binnen het NPI geldt, net als binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers. Lees hier het volledige privacyreglement. Deze is ook telefonisch op te vragen bij ons secretariaat via 020 590 4700.

Wanneer je als cliënt wordt ingeschreven bij het NPI, maken wij een dossier aan. Het dossier bevat jouw persoonsgegevens, behandelplan en aantekeningen over het verloop van de behandeling. Je dossier wordt niet langer bewaard dan nodig, de algemene bewaartermijn van een cliëntendossier is minimaal 15 jaar. Het NPI draagt er zorg voor dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen komen.

Bij het NPI vinden wij het belangrijk om je zo doelmatig en effectief mogelijk te behandelen. In het belang van je behandeling is het soms nodig dat je behandelaar informatie uit jouw dossier deelt met een collega binnen Arkin. Dit gebeurt alleen als het nodig is en als het bijdraagt aan een passende oplossing voor jou. Uiteraard zal het uitwisselen van informatie altijd met je besproken worden, omdat we ook willen staan voor een transparante manier van werken.

Inzage en kopie

Je hebt het recht om je eigen dossier in te zien. Je kunt ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk onjuist of niet ter zake doende zijn. Je kunt je behandelaar vragen om inzage in het dossier. Als je een kopie van je dossier wilt, dien je dit schriftelijk aan te vragen.