Hoe kan ik een patiënt aanmelden?

Hoe kun je een patiënt aanmelden? Op deze pagina lees je alle informatie over de aanmeldingsprocedure bij het NPI.

 

Hoe en waar kan ik mijn patiënt aanmelden/verwijzen?

Je kunt je patiënt verwijzen via:
• Digitaal: Zorgdomein / Ksyos • Telefonisch: 020 590 55 55 of 088 505 12 02
• Fax: 020 590 55 90
• E-mail: aanmelden@arkin.nl

 

Verwijsbrief

Voor de aanmelding is altijd een verwijsbrief nodig. Het eenvoudigst kun je de aanmelding via Zorgdomein (of Ksyos / Edifact) laten verlopen.

Beschik je hier niet over, dan kun je hier een verwijsbrief downloaden. Het is de bedoeling dat je:
• de verwijsbrief eerst opslaat en digitaal in Word invult
• de verwijsbrief daarna uitprint en je stempel en handtekening toevoegt
• de verwijsbrief vervolgens faxt; In verband met de privacy van je patiënt, wijzen wij je op de risico’s van het gebruik van onbeveiligde mailomgevingen
• Veilig mailen van verwijsbrieven kan via ZorgMail. We zijn dan te vinden onder het e-mailadres arkincaa@ringamsterdam.nl of aanmelden@arkin.nl.
• In het formulier vind je diverse grijze velden die ingevuld moeten worden om de verwijzing zo snel mogelijk te kunnen verwerken. Let op: in de verwijsbrief vind je ook een drop down veld bij “Functie”.

Wij nemen na de aanmelding contact op met je patiënt om een afspraak te maken.

 

Wachttijden in de ggz

In de gehele ggz en ook bij een aantal onderdelen van Arkin lopen de wachttijden op.
Te lange wachttijden hebben allerlei ongewenste effecten op zowel patiënt en zijn omgeving als verwijzer en ggz-behandelaar. Om de wachttijden zo snel mogelijk weg te nemen worden zowel op landelijk, regionaal als op instellingsniveau de oorzaken van de wachttijden onderzocht. Enkele oorzaken van het oplopen van de wachttijden bij Arkin zijn:

• Het aantal beschikbare behandelaren en personeelskrapte in de zorg
• Toename van complexiteit en intensiteit van de zorgvraag o.a. door ambulantisering.

Uiteraard doen we er alles aan de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Per onderdeel heeft Arkin in kaart gebracht wat de oorzaken zijn en wat we kunnen beïnvloeden. Zo willen we onze GZ-psychologen opleiding uitbreiden en zetten we al langere tijd in op ‘gepast gebruik’ om niet langer te behandelen dan nodig. Verder passen we onze interne processen aan en zijn we in gesprek met de zorgverzekeraars.
Op de websites van onze onderdelen en op zorgdomein vind je onze actuele, gemiddelde wachttijden.

 

Procedure na aanmelding

Na aanmelding volgt er een screening door één van onze behandelaren. Indien wenselijk kan een behandelaar contact met je opnemen voor aanvullende informatie. Na een positieve screening nemen we contact op met je cliënt om een afspraak voor een intake te maken. Zodra er een afspraak gepland is sturen we daarvan een schriftelijke bevestiging naar de cliënt en verwijzers. De cliënt krijgt ter voorbereiding op de intake een digitaal account met extra informatie en ook vragenlijsten. Tijdens de intake onderzoekt de intaker of en welke behandelingen van het NPI het meest geschikt zijn. Op grond van de gegevens uit een of twee gesprekken, een eventueel psychologisch testonderzoek of een psychiatrisch consult en uiteraard de wend van de cliënt zelf, bespreken wij met de cliënt het advies voor het vervolg.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar indicatiestelling en behandeluitkomsten binnen het NPI. Het NPI hoopt hiermee bij te dragen aan een verbetering en wetenschappelijke onderbouwing van de intakeprocedure en indicatiestelling (toewijzing naar een behandelmodule) om zo tot een zo goed mogelijk behandeladvies te komen. Lees meer.

 

Verdere informatie

Informatie over onze behandelingen vind je hier.