Indicatie

Hieronder een overzicht van problematiek die zou kunnen leiden tot een verwijs indicatie of een contra-indicatie. Lees hier hoe je een patiënt kunt aanmelden.

Indicatie volwassenen

Verwijs indicaties NPI

 • Hoofddiagnose op As II
 • GAF < 65
 • IQ ≥ 80 (+ neurologisch functioneren voldoende)
 • Curatieve behandeling op As II wordt als haalbaar / mogelijk ingeschat
 • Leeftijd tussen de 4 – 67 jaar
 • Psychotische Organisatie/kwetsbaarheid kan in sommige gevallen (moet op casusniveau worden bekeken)
 • Crisis in het kader van As II /Borderline PS kan, mits niet acuut (want dan ABT)
 • As I behandeling geeft niet gewenst resultaat en hypothese is dat As II de oorzaak hiervan is
 • Cliënt heeft een hulpvraag / motivatie voor curatieve behandeling voor As II
 • Dagbesteding (parttime) is belangrijk om te kunnen profiteren van de behandeling


Contra-indicaties / exclusie criteria

 • Onvoldoende beheersing taal NL of ENG
 • Hoofddiagnose op As I
 • Hoofddiagnose in Cluster A persoonlijkheidsstoornissen
 • Hoofddiagnose Antisociale Persoonlijkheidsstoornis
 • As IV staat centraal (bijv. geen huisvesting)
 • Acute en of psychiatrische crisis
  – Acute suïcide beoordeling à ABT
  – Psychiatrische crisis à ABT
 • Psychose in het kader van schizofrenie/As I
 • Middelenmisbruik + geen motivatie eraan te werken
 • Middelenafhankelijkheid (als hoofddiagnose op As I)
 • Stoornis in het autistisch spectrum
 • Te lage BMI

 

Indicatie Kind en jeugd

Verwijs indicaties NPI

 • Eerdere behandelingen voor as I problematiek als depressie, angst, emotieregulatieproblemen, problemen in relatie en communicatie, school/werkproblemen, hebben onvoldoende resultaat gegeven.
 • Gemotiveerd om de achtergrond van klachten te begrijpen.
 • Vermoeden van identiteitsproblemen en (voorlopers van) persoonlijkheidsproblemen.

 

Contra-indicaties

 • Ernstige psychosociale problematiek
 • Ernstige eetproblematiek waarbij ambulante behandeling ontoereikend is
 • Op de voorgrond staande ernstige verslaving
 • Manifeste psychose